Please update your Flash Player to view content.

Newsletter

Gościmy

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Historia

Firma NORMAN jest jedynym właścicielem patentu na urządzenie rehabilitacyjne PAJĄK.

Uządzenie sportowo - rehabilitacyjne zwane "Pająkiem" powstało jako odpowiedź w poszukiwaniu brakującego ogniwa w rehabilitacji. Jest ono wykorzystywane w procesie usprawniania różnorakich schorzeń narządu ruchu oraz deficytów narządu ruchu wynikających z uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego

Stało się ono szczególnie pomocne w usprawnianiu Pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym jako doskonały sposób na pełniejsze wykorzystanie neurorozwojowych metod usprawniania.

Od roku 1993, kiedy powstało urządzenie "Pająk" towarzyszy nam ono i pozwala budować coraz większe, doświadczenie w usprawnianiu Pacjentów z różnorodnymi schorzeniami.

Korzystając z "Pająka" w łatwiejszy, niż klasyczny sposób możemy prowadzić usprawnianie pacjentów tak z deficytami w narządzie ruchu, jak i w schorzeniach wynikających z uszkodzeń CUN, czyli prowadzić pełny zakres rehabilitacji praktycznie w każdym typie schorzenia, które jej wymaga.

Najcenniejszą zaletą tego urządzenia jest fakt, iż łączy ono w sobie cechy wielu nowoczesnych sprzętów rehabilitacyjnych w jednym, przez co daje nieograniczone wręcz możliwości terapeutyczne, z drugiej zaś strony urządzenie samo w sobie nie jest metodą rehabilitacyjną, a środkiem pomocniczym.

Zalety tego urządzenia doceniło już wielu specjalistów w zakresie rehabilitacji. Było ono testowane między innymi w Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów oraz w Warszawskim Specjalistycznym Przedszkolu Integracyjnym, gdzie cieszyło się dużym uznaniem Pacjentów, lekarzy, jak i terapeutów prowadzących zajęcia. Docenili Oni fakt, że zajęcia rehabilitacyjne nie muszą być ciężką pracą, ale że mogą być również przy okazji doskonałą zabawą, podczas której terapeuta realizuje program rehabilitacyjny przy pełnej akceptacji Pacjenta, co wydaje się mieć kluczowe znaczenie w rehabilitacji szczególnie Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Rehabilitacja w urządzeniu "Pająk" jest z założenia rehabilitacją neurorozwojową. Oznacza to, że terapia jest prowadzona w oparciu o szczegółową obserwację Pacjenta, dokładne rozpoznanie Jego deficytów i dostosowanie programu terapii do etapu neurorozwojowego, na którym obecnie znajduje się Pacjent. To swoiste "studium zachowań ruchowych", którego zręby stworzyli Berta i Karel Bobathowie w połączeniu z możliwościami urządzenia oraz profesjonalizmem terapeutów daje ogromny potencjał rehabilitacyjny, który przekłada się wprost na pozytywne efekty terapii. Oznacza to, że prowadząc terapię i wykorzystując podczas jej trwania koncepcję usprawniania neurorozwojowego potrafimy osłabiać i w efekcie eliminować patologiczne reakcje neurologiczne, które blokują powstawanie prawidłowych wzorców ruchowych i przez to uniemożliwiają prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka. W ich miejsce stymulujemy powstawanie reakcji nastawczych i równoważnych, które gwarantują powstanie prawidłowego mechanizmu odruchu postawy zapewniającego aktywne przeciwstawianie się sile ciężkości, kontrolowanie postawy ciała oraz umożliwiają w efekcie wykonywanie płynnych, skoordynowanych ruchów w prawidłowych wzorcach posturalnych i motorycznych.

Temu celowi służą również procedury "GIPSOWANIA" (stosowane w trakcie terapii), dzięki którym możemy uzyskać poprawę lub, w zależności od potrzeb zmianę odczuć proprioceptywnych, uzyskać obniżenie napięcia mięśniowego w określonych partiach ciałą, a także stymulować powstawanie prawidłowych wzorców posturalnych i motorycznych oraz uzyskiwać wiele innych pożądanych i zaplanowanych przez nas efektów terapeutycznych. We wszystkich praktycznie przypadkach "GIPSOWANIE" jest doskonałą alternatywą wykonywanych u dzieci zabiegów operacyjnych.

Te wszystkie założenia usprawniania neurorozwojowego o wiele łatwiej jest nam spełniać korzystając z urządzenia "Pająk", gdyż jest to sprzęt uwzględniający potrzeby neurorozwojowe dziecka, a za razem dający możliwości, które nie zawsze są do uzyskania metodami klasycznymi.